Záruční program COVID III – Úprava "Invest"

  • 01. 07. 2021

Podporu ze záručního programu COVID III budou moci čerpat podnikatelé nově také na projekty investičního charakteru, to znamená např. na nákup strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí apod. Tuto úpravu připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Českou bankovní asociací a zástupci komerčních bank. 

 „Jsem rád, že se nám spolu s MPO a ČMZRB podařilo dojednat všechny podmínky a záruční program může být konečně spuštěn – žádosti o úvěry začneme posuzovat v době nastupujícího oživení českého hospodářství. Banky jsou dobře připraveny těmito úvěry podpořit plány svých klientů, pomoci realizovat jejich investiční záměry a současně tím podpořit růst české ekonomiky,“ říká Tomáš Salomon, prezident České bankovní asociace.

Více na stránkách ČMZRB.