Záruční program Covid II zahajuje

  • 30. 03. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dnes vyhlásilo podstatné rozšíření podmínek a navýšení prostředků programu Expanze – záruky, známé jako záruční program Covid II. Nejenom malé a střední podniky (MSP) jako dosud, ale i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) přímo či nepřímo zasažené opatřeními přijímanými v souvislosti s epidemií koronaviru, budou se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) u své financující banky moci nově požádat o úvěr na financování provozu (včetně nákladů na mzdy, na úhradu faktur od dodavatelů, na dodávky energie a materiálu) splatný po dobu 3 let ve výši až do 15 mil. Kč (spodní hranice není stanovena). Vedle záruky bude ČMZRB žadatelům jedenkrát ročně přispívat i na úhradu úroků z komerčního úvěru, v důsledku čehož bude velká část poskytnutých úvěrů pro klienty bezúročná.

Banky si velmi cení otevřené a operativní spolupráce s ministerstvem a ČMZRB, díky které se naším společným úsilím v bezprecedentně krátké době podařilo záruční program vyladit a těm nejzranitelnějším podnikatelům tak zpřístupnit provozní úvěry, jejichž celkový objem se v první a rozhodně ne poslední fázi programu odhaduje až na 30 mld. Kč,“ uvedl Petr Procházka, který má projekt v ČBA na starost.

Detaily k programu COVID II naleznete níže v tiskové zprávě ČMZRB a také na jejich stránkách zde, kde naleznete také nejčastější dotazy a odpovědi.