Zaregistrování cenného papíru

(Listing)

Proces veřejné kotace akcií nebo dluhopisů nové společnosti na burze.

Další pojmy