ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zaregistrování cenného papíru

(Listing)

Proces veřejné kotace akcií nebo dluhopisů nové společnosti na burze.

Další pojmy