ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Záporný výrok

(Adverse opinion)

Výrok nezávislého auditora, kterým vyjadřuje, že finanční výkazy společnosti nezobrazují věrně aktuální finanční situaci společnosti.

Další pojmy