Záporný výrok

(Adverse opinion)

Výrok nezávislého auditora, kterým vyjadřuje, že finanční výkazy společnosti nezobrazují věrně aktuální finanční situaci společnosti.

Další pojmy