Započtení

(Netting)

Zúčtovací mechanizmus, který umožňuje bankám vypořádání transakcí na bázi čistých rozdílů v cash flow.

Další pojmy