ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Započtení

(Netting)

Zúčtovací mechanizmus, který umožňuje bankám vypořádání transakcí na bázi čistých rozdílů v cash flow.

Další pojmy