ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zaplacení proti dokumentům

(Cash against documents)

Platba za zboží, při které banka, jednatelská firma nebo jiný prostředník předává kupujícímu dokumenty opravňující k nakládání se zbožím proti jeho hotovostní platbě. Lodní dokumenty jsou zasílány bance nebo agentovi v přístavu určení, který je předává adresátovi po zaplacení příslušné částky.

Další pojmy