ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zanechat (opustit)

(Abandon)

Akt nevyužití nebo prodeje opce před uplynutím její platnosti.

Další pojmy