Záloha, marže

(Margin)

Depozitum ukládané investorem při koupi cenných papírů. Maržová platba je určena tak, aby představovala maximální možný posun hodnoty cenného papíru na trhu. Jestliže ceny začnou prudce klesat, může být makléř vyzván k navýšení depozita. Marží může rovněž být: a) rozdíl mezi bankovní zápůjční a depozitní sazbou, b) dodatečné zajištění kryjící případný pokles hodnoty kolaterálu (zajištění) půjčky, c) peníze dané jako záruku za to, že kontrakt bude splněn.

Další pojmy