ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Zákonný subjekt

(Legal entity)

Osoba nebo organizace, která má právní způsobilost k uzavření smlouvy a nese odpovědnost za závazky z ní plynoucí.

Další pojmy