Zákonný subjekt

(Legal entity)

Osoba nebo organizace, která má právní způsobilost k uzavření smlouvy a nese odpovědnost za závazky z ní plynoucí.

Další pojmy