ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zákon poptávky

(Law of demand)

Poptávka se projevuje v přímém vztahu k ceně.

Další pojmy