ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zákon nabídky

(Law of supply)

Nabídka se projevuje v inverzním vztahu k ceně.

Další pojmy