Zaknihovaný cenný papír

(Book entry security)

Cenný papír, který neexistuje ve fyzické papírové podobě, nýbrž jen ve formě elektronických zápisů.

Další pojmy