ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zaknihovaný cenný papír

(Book entry security)

Cenný papír, který neexistuje ve fyzické papírové podobě, nýbrž jen ve formě elektronických zápisů.

Další pojmy