ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Základní tržní cena

(Base market value)

Průměrná tržní cena portfolia cenných papírů k určitému dni.

Další pojmy