Základní tržní cena

(Base market value)

Průměrná tržní cena portfolia cenných papírů k určitému dni.

Další pojmy