ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Základní tržní cena

(Base market value)

Průměrná tržní cena portfolia cenných papírů k určitému dni.

Další pojmy