Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Základní tržní cena

(Base market value)

Průměrná tržní cena portfolia cenných papírů k určitému dni.

Další pojmy