ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zakladatelská akcie

(Founder's stock)

Akcie vydaná zakladatelům společnosti, obvykle za cenu nižší ve srovnání s cenami placenými investory.

Další pojmy