Zakladatelská akcie

(Founder's stock)

Akcie vydaná zakladatelům společnosti, obvykle za cenu nižší ve srovnání s cenami placenými investory.

Další pojmy