ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zajišťující se obchodníci

(Commercial hedgers)

Společnosti zaujímající pozice na komoditním trhu s cílem zajistit si cenu, za kterou nakupují materiál (suroviny) a prodávají své výrobky.

Další pojmy