E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Zajišťování termínové (budoucí) ceny

(Forward pricing)

Metoda zajišťování budoucí ceny, buď uzavřením hotovostního forwardového kontraktu, nebo prostřednictvím futures kontraktu.

Další pojmy