Zajišťování termínové (budoucí) ceny

(Forward pricing)

Metoda zajišťování budoucí ceny, buď uzavřením hotovostního forwardového kontraktu, nebo prostřednictvím futures kontraktu.

Další pojmy