ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zajišťování termínové (budoucí) ceny

(Forward pricing)

Metoda zajišťování budoucí ceny, buď uzavřením hotovostního forwardového kontraktu, nebo prostřednictvím futures kontraktu.

Další pojmy