ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zajišťovací poměr

(Hedge ratio)

Poměr vyjadřující podíl pozice, která je zajištěna, k hodnotě celé pozice.

Další pojmy