Zajišťovací poměr

(Hedge ratio)

Poměr vyjadřující podíl pozice, která je zajištěna, k hodnotě celé pozice.

Další pojmy