ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zajištěný věřitel

(Secured creditor)

Zajištěný věřitel má zástavní právo k nemovitosti, cenným papírům atd.

Další pojmy