Zajištěný věřitel

(Secured creditor)

Zajištěný věřitel má zástavní právo k nemovitosti, cenným papírům atd.

Další pojmy