Zajištěný sklad

(Bonded warehouse)

Sklad určený celními orgány ke skladování zboží do doby zaplacení cla. Pokud bude zboží reexportováno, clo nemusí být placeno zcela. Viz Celní zóna.

Další pojmy