E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Zajištěný dluh

(Secured debenture)

Dluh zajištěný pevným nárokem na specifická aktiva společnosti.

Další pojmy