ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zajištěný dluh

(Secured debenture)

Dluh zajištěný pevným nárokem na specifická aktiva společnosti.

Další pojmy