Zajištěný dluh

(Secured debenture)

Dluh zajištěný pevným nárokem na specifická aktiva společnosti.

Další pojmy