ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zajištění, náhrada škody

(Indemnity)

Finanční záruka, při níž je příjemce ochráněn proti ztrátám. Často používáno pro zvýšení důvěryhodnosti nabídky.

Další pojmy