ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Zajištění

(Reinsurance)

Systém, kdy pojišťovna kryje pojistné riziko do určité výše, riziko nad touto výší je pak zajištěno jinou společností za účelem rozložení rizika.

Další pojmy