E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Zajištění

(Reinsurance)

Systém, kdy pojišťovna kryje pojistné riziko do určité výše, riziko nad touto výší je pak zajištěno jinou společností za účelem rozložení rizika.

Další pojmy