Zajištěná kreditní karta

(Secured credit card)

Kreditní karta vydaná bankou, ve které má klient spořící účet, s limitem obvykle , než je částka na spořícím účtu.

Další pojmy