ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zajištěná kreditní karta

(Secured credit card)

Kreditní karta vydaná bankou, ve které má klient spořící účet, s limitem obvykle , než je částka na spořícím účtu.

Další pojmy