ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zahraniční přímé investice

(Foreign direct investments)

Investice zahraničních subjektů do společností v určité zemi.

Další pojmy