Zadržovací (retenční) právo

(Lien)

Zadržovací právo k majetku, které má zajistit zaplacení dluhu.

Další pojmy