ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zadržovací (retenční) právo

(Lien)

Zadržovací právo k majetku, které má zajistit zaplacení dluhu.

Další pojmy