Zadržovací právo majitele skladu

(Warehousekeeper's lien.)

Jestliže zboží bylo uloženo ve skladu, má vlastník skladu právo zadržet zboží do doby zaplacení skladného. Proto pokud má banka zájem o disponování s tímto zbožím, měla by si ověřit, že skladné bylo zaplaceno ještě před tím, než zboží začne prodávat.

Další pojmy