ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zadržovací právo majitele skladu

(Warehousekeeper's lien.)

Jestliže zboží bylo uloženo ve skladu, má vlastník skladu právo zadržet zboží do doby zaplacení skladného. Proto pokud má banka zájem o disponování s tímto zbožím, měla by si ověřit, že skladné bylo zaplaceno ještě před tím, než zboží začne prodávat.

Další pojmy