E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Zadržené zisky

(Retained earnings)

Kapitálové zisky držené ve společnosti, nerozdělené ve formě dividend akcionářům. Akumulované zadržené zisky jsou vykázány v rozvaze jako rezervy.

Další pojmy