Zadržené zisky

(Retained earnings)

Kapitálové zisky držené ve společnosti, nerozdělené ve formě dividend akcionářům. Akumulované zadržené zisky jsou vykázány v rozvaze jako rezervy.

Další pojmy