ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zadržené zisky

(Retained earnings)

Kapitálové zisky držené ve společnosti, nerozdělené ve formě dividend akcionářům. Akumulované zadržené zisky jsou vykázány v rozvaze jako rezervy.

Další pojmy