Zadržené fondy

(Retention funds)

Odepření finální platby z kontraktu na výrobu nebo výstavbu během delšího období, např. 6 měsíců. Slouží jako záruka toho, že práce byla provedena podle kontraktu a že je provedena v patřičné kvalitě. Veškeré náklady na nutné opravy a změny budou odečteny ze zadržené částky.

Další pojmy