Zabavení

(Foreclosure)

Procedura, při níž dochází k zabavení majetku hypotečního dlužníka hypotečním věřitelem v situaci, kdy dlužník poruší v některém aspektu hypoteční smlouvu.

Další pojmy