Z továrny / mlýna / skladu

(Ex-factory / mill / warehouse)

Dodací doložka, kupující si vyzvedává zboží v továrně nebo skladu.

Další pojmy