ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Z továrny / mlýna / skladu

(Ex-factory / mill / warehouse)

Dodací doložka, kupující si vyzvedává zboží v továrně nebo skladu.

Další pojmy