ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Webová stránka

(Website)

Internetová adresa, na kterých fyzická nebo právnická osoba poskytuje informace dalším účastníkům webu. Může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, kde se nalézají další relevantní informace.

Další pojmy