Warrant, opční list

(Warrant)

1. Krátkodobý úročený dluhopis vydávaný státem nebo místní vládou k placení dluhů, splatitelný z přesně vymezeného zdroje.2. Certifikát opravňující majitele ke koupi cenných papírů, zlata nebo jiných komodit za stanovenou cenu na stanovené období nebo kdykoli v budoucnosti.

Další pojmy