Vzdělávací programy ČBA EDUCA

I v novém roce 2023 budou pokračovat vzdělávací programy ČBA EDUCA, a to ČBA Strategické řízení pro vrcholové manažery i ČBA Corporate Governance pro členy volených správních orgánů, vyšší management a aspiranty do těchto funkcí. Nově programy poběží po celý rok od dubna do listopadu s přestávkou na léto. Jedenkrát v měsíci se tak zájemci setkají a prodiskutují s lektory i mezi sebou současná a palčivá témata, která resonují nejen v jimi spravované firmě či korporaci, ale i ve společnosti jako takové. Novinkou bude program ČBA Finanční řízení pro nefinanční manažery, který poběží od dubna do června.


30. ledna 2023: Odborný seminář Klimatické zátěžové testy


Kromě dlouhodobých vzdělávacích programů ČBA EDUCA pořádá i jednodenní semináře na aktuální témata. Ve spolupráci s Českou národní bankou připravuje vzdělávací půldenní seminář o klimatických zátěžových testech. Zájemci se tak dozví záměry ČNB v oblasti klimatického zátěžového testování, ale i výsledky, zkušenosti a plány Evropské centrální banky v této oblasti. Semináře se zúčastní Christoffer Kok, ředitel divize Zátěžových testů Evropské centrální banky, a zástupci Sekce finanční stability České národní banky. Seminář proběhne v pondělí 30. ledna od 13 hodin v prostorách Návštěvnického centra ČNB s možností následné prohlídky expozice.


V případě zájmu o celoroční vzdělávací programy či půldenní odborný seminář o klimatických zátěžových testech kontaktujte organizátory na seminare@cbaonline.cz.