Vzájemný fond

(Mutual fund)

Vzájemný nebo také podílový fond sdružující peníze od svých invetorů v akciích, dluhopisech, vládních cenných papírech nebo instrumentech peněžního trhu.

Další pojmy