ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Vzájemné fondy bez zatížení

(No load mutual fund)

Otevřené investiční společnosti, jejichž podíly jsou prodávány bez prodejních poplatků.

Další pojmy