Vzájemné fondy bez zatížení

(No load mutual fund)

Otevřené investiční společnosti, jejichž podíly jsou prodávány bez prodejních poplatků.

Další pojmy