Výzvy ekonomického oživení ČR po covid-19

  • 08. 09. 2021

Ve středu 8. září proběhla na půdě Vysoké školy ekonomické odborná jednodenní konference na business orientovaná témata pořádaná Fakultou financí a účetnictví. Jedním z účastníků, který svou prezentací otevíral první panelovou debatu s názvem „Výzvy ekonomického oživení ČR po covid-19“, byl i náš hlavní ekonom Jakub Seidler.

Panelová diskuze se pak zaměřila na otázky jako:

  • Jak vidíte inflaci na příští dva roky? Jaká vidíte rizika, při kterých by zvýšená inflace mohla přetrvávat delší dobu?
  • Raketový růst cen nemovitostí, zároveň růst cen stavebních materiálů a prací u nás i ve světě a jeho dopady do reálné ekonomiky
  • Trh práce a dopad do reálné ekonomiky – pří zvýšené inflaci a současné nízké nezaměstnanost může rychle dojít k tlaku na mzdy – budou na to české podniky mít prostředky? Které obory vidíte jako potenciálně ohrožené? Může nastat scénář, kdy bude mít růst mezd „očistný efekt“ na ekonomiku?
  • Dluhová brzda – deficit českého státního rozpočtu rychle roste a na dluhovou brzdu (zadlužení 55% k HDP) narazí již za 3–5 let. Co očekáváte, že se následně stane?
  • Úrokové sazby a kurz koruny – jaký očekáváte vývoj v reflexi výše diskutovaného?

Více o konferenci naleznete na webových stránkách https://ccff.vse.cz/#o-konferenci. Níže pak i samotnou prezentaci.