ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Vyžadovat, svolávat (placení půjčky nebo záruky)

(Call)

Požadavek na zaplacení půjčky nebo záruky. V případě nevhodně voleného vyžadování záruk (tj. nedohody s ručitelem) se někdy hovoří o nefér vyžadování.

Další pojmy