ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Vyvážený vzájemný fond

(Balanced mutual fund)

Vzájemný fond investující do dluhopisů, prioritních a běžných kmenových akcií.

Další pojmy