Vyvážené investice

(Balanced Investments)

Kombinace jednoho nebo více druhů investic za účelem dosažení určité úrovně zisku.

Další pojmy