ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Vyvážené investice

(Balanced Investments)

Kombinace jednoho nebo více druhů investic za účelem dosažení určité úrovně zisku.

Další pojmy