Výtěžek

(Return)

Procentní zisk nebo ztráta z investice, vč. výnosů a změny hodnoty během stanoveného období.

Další pojmy