ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Výtěžek

(Return)

Procentní zisk nebo ztráta z investice, vč. výnosů a změny hodnoty během stanoveného období.

Další pojmy