Vystavující banka

(Issuing bank)

Vystavující banka je banka otevírající kupujícímu akreditiv ve prospěch prodejce. Tato banka garantuje placení dodavateli podle ustanovení a podmínek akreditivu.

Další pojmy