ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Výsledovka, výkaz příjmů

(Income statement)

Finanční výkaz, který ukazuje provozní výsledky za dané časové období.

Další pojmy