Výsledovka, výkaz příjmů

(Income statement)

Finanční výkaz, který ukazuje provozní výsledky za dané časové období.

Další pojmy