Výsledek prvního jednání bank s ČNB o úlevách klientům v důsledku pandemie

  • 17. 03. 2020

V jednání je rozšíření opatření na podnikatele

 

Prezidium ČBA již minulý týden ve čtvrtek doporučilo bankám zvážit možnost postupovat v odůvodněných případech vůči klientům z řad spotřebitelů i živnostníků vstřícně a umožnit odklady splátek v odůvodněných případech po dobu tří měsíců. Dnes, na první z avizovaných konzultací, diskutovali bankéři se zástupci ČNB svou vizi na rozšíření nastíněného opatření i na malé a střední podnikatele.  

Dne 12. března 2020 konstatovalo Prezidium, nejvyšší orgán ČBA, která sdružuje většinu bank na českém trhu, že banky jsou připraveny pomoci klientům, na které dopadly či dopadnou ekonomické důsledky současné pandemie koronaviru SARS-CoV-2. Vycházejíc z předpokladu, že nejtíživěji dopadne pandemie a související opatření na klienty z řad zaměstnanců a OSVČ, shodlo se Prezidium ČBA na tom, že vhodným nástrojem v této situaci bude v doložených případech poskytnout těmto klientům možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotéčních a jiných spotřebitelských úvěrů.

Přestože bylo opatření Prezidia ČBA dobrovolné povahy, má podle informací, dostupných ČBA, širokou podporu mnoha členských bank asociace.

Stanovení konkrétních podmínek je čistě věcí jednotlivých bank, nikoli ČBA, celá věc však má i regulatorní rozměr, přičemž bankovní dohled je v kompetenci ČNB. Ta nastíněné kroky bank v souvislosti s koronavirem kvitovala (Bankovní rada ČNB v pondělí 16.3. na své TK konstatovala, že „pokud u klienta došlo pouze k dočasnému výpadku příjmů v důsledku výskytu koronavirové nákazy nebo souvisejících preventivních opatření, pak je odklad splátek vhodným způsobem, jak si zajistit splacení celé pohledávky v budoucnu. Takovýto odklad splátek nemusí dle platných pravidel vést k přeřazení pohledávky banky mezi tzv. klasifikované, resp. nevýkonné pohledávky. Bankovní rada považuje využití této flexibility dohledu za žádoucí…”).

Zástupci ČBA a některých členských bank dnes s ČNB zahájili jednání o konkrétním řešení. Shodli se na následujícím:

  • možnost pro banky postupovat, jak uvedeno výše, platí pro všechny typy spotřebitelských úvěrů a také například pro leasingové půjčky
  • vzhledem k tomu, že nepominutelnou část postižených klientů budou tvořit právnické osoby – malé a střední firmy, bude opatření k přechodné úlevě od splátek úvěrů cíleno i na ně

Na systému přístupů k jednotlivým žádostem nyní jednotlivé banky pracují, očekáváme, že podrobnosti budou klientům sdělovány bankami během krátké doby.