ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Vyrovnávání příkazů

(Matching orders)

Současné podávání obdobných kupních a prodejních příkazů

Další pojmy