Výroční valná hromada

(Annual General Meeting)

Setkání akcionářů, uspořádané alespoň jednou za 12 měsíců, na kterém představenstvo předkládá zprávu a kde je příležitost diskutovat o aktivitách společnosti v uplynulém roce a o budoucích plánech. Valná hromada volí či potvrzuje zvolené představenstvo, jmenuje auditora a rozhoduje o rozdělování zisku.

Další pojmy