ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Výrobní náklady

(Factory cost)

Veškeré výdaje, které přímo souvisejí s náklady na výrobu, oproti administrativním, prodejním, distribučním a finančním nákladům.

Další pojmy