ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Výrobní náklady

(Factory cost)

Veškeré výdaje, které přímo souvisejí s náklady na výrobu, oproti administrativním, prodejním, distribučním a finančním nákladům.

Další pojmy