ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Vyprodávat

(Selling off)

Prodej cenných papírů obchodníkem při očekávání pádu jejich cen; účelem je vyhnout se budoucím ztrátám.

Další pojmy