ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Vyprodávat

(Selling off)

Prodej cenných papírů obchodníkem při očekávání pádu jejich cen; účelem je vyhnout se budoucím ztrátám.

Další pojmy