Vyprodávat

(Selling off)

Prodej cenných papírů obchodníkem při očekávání pádu jejich cen; účelem je vyhnout se budoucím ztrátám.

Další pojmy