Pobočky bank zůstávají otevřeny, včetně těch v obchodních centrech. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Vyprodávat

(Selling off)

Prodej cenných papírů obchodníkem při očekávání pádu jejich cen; účelem je vyhnout se budoucím ztrátám.

Další pojmy