ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Vypořádání

(Settlement)

Platba nesplaceného zůstatku faktury nebo jiného účtu.

Další pojmy