Vypořádání

(Settlement)

Platba nesplaceného zůstatku faktury nebo jiného účtu.

Další pojmy