ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Vypořádací (zúčtovací) cena

(Settlement Price)

Očekávané ohodnocení vybraného cenného papíru k datu vypořádání.

Další pojmy