Vypořádací (zúčtovací) cena

(Settlement Price)

Očekávané ohodnocení vybraného cenného papíru k datu vypořádání.

Další pojmy