ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Vypořádací systém cenných papírů

(Securities settlement system)

Systém umožňující převod cenných papírů buď bez platby, nebo proti platbě.

Další pojmy