Vypořádací systém cenných papírů

(Securities settlement system)

Systém umožňující převod cenných papírů buď bez platby, nebo proti platbě.

Další pojmy